2 Timotheus 2:14-18

 

14 Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen.
15 Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven,
17 en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus,
18 die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.

__________________________________________________________

 

Laat ons uw opmerkingen over deze website weten
   info@LevenMetChristus.be 
Copyright 2007 www.LevenMetChristus.be
Alles wat op deze site staat mag elders gebruikt worden mits bronvermelding.